In dialoog met aankopers voeding bij Colruyt Group

Tessa Avermaete

De onderzoeksgroep SFERE van de KU Leuven zet al een aantal jaren in op onderzoek naar een meer duurzaam voedselsysteem. Initieel lag daarbij de klemtoon op de landbouwsector, maar meer recent vormen al die andere cruciale actoren van het voedingssysteem een deel van ons onderzoek. We gaan daarbij ook de moeilijke vragen niet uit de weg, en hechten veel belang aan de samenwerking met alle belangengroepen.

Eén van die belangengroepen in de voedingsketen is de supermarkt. Ondanks de opkomst van de korte keten, blijven supermarkten veruit de belangrijkste aankoopplaats voor onze voeding. Willen we evolueren naar een meer duurzaam voedingssysteem dan is een dialoog met supermarktketens een must.

Op 18 juni kwamen de aankopers van Colruyt Group samen in Beersel. We kregen de kans om 2 workshops te organiseren rond voeding en landbouw. Diverse thema’s kwamen aan bod: een stukje geschiedenis van de landbouw in Vlaanderen, de uitdaging voor de Vlaamse boer, opvolging in de landbouw, het begrip duurzame voeding, enz. Vertrekpunt van de workshop zijn de inzichten van de Europese projecten SUFISA en NEWBIE, het boek ‘Wat met ons Voedsel’ (Lannoo Campus) en het charter rond ‘duurzame inkopen voor voeding’.

Wat brengt zo’n namiddag bij? Drie belangrijke conclusies springen eruit. (1) Er is grote bereidheid tot dialoog met de landbouwers. (2) Aankopers gaan ervan uit dat burgers-consumenten goed geïnformeerd zijn. (3) Het goede voorbeeld geven is een eerste stap in de goede richting.

Er is grote bereidheid tot dialoog met de landbouwers

De workshop toont in elk geval aan dat er een bereidheid is bij de aankopers om het gesprek aan te gaan met de landbouwers. Colruyt Group telt heel wat aankopers die al jaren de landbouwsector opvolgen. Ze zijn vertrouwd met de prijsschommelingen, de variabele oogst en de kwetsbare positie van de boer. De problematiek rond bedrijfsopvolging is minder gekend, en ook bij de statistieken van ‘Boeren op een Kruispunt’ wordt het even stil. Jonge boeren zijn schaars geworden, en heel wat boeren kampen met professionele en persoonlijke problemen.

Colruyt Group durft zeker innoveren op vlak van aankoop. Het aardappelproject en de lancering van het nieuwe appelras zijn daar mooie voorbeelden van. Maar deze innovaties bereiken slechts een heel klein aantal boeren. Door meer dialoog met (jonge) boeren, inclusief boeren in opleiding, en door de marktkennis van de ervaren aankopers te delen met landbouwers, kan samen gezocht worden naar nieuwe marktmodellen. Voor ons Europees project NEWBIE – waar business modellen voor nieuwkomers in de landbouw centraal staan – noteren wij alvast dat Colruyt Group graag mee aan tafel zit met onze Vlaamse Newbies (nieuwkomers in de landbouw).

Consumenten zijn geïnformeerde burgers – of toch niet?

De burger en de vrije keuze van de consument kwam uiteraard ook aan bod. Kunnen we er zomaar vanuit gaan dat consumenten goed geïnformeerd is? Hoeveel consumenten weten wanneer tomaten geteeld worden? Heeft de consument er een idee van hoe vanuit verre oorden in onze supermarkt geraakt? We staan ook stil bij het feit dat een groen label alleen niet voldoende is om de duurzaamheid van de aankoop te garanderen. Duurzame voeding is complex. Het omvat ecologische, economische en ethische factoren. Producten uit de rekken halen omdat ze eigenlijk echt ‘duurzame drama’s’ zijn, is voor een supermarkt zelden een optie. De consument zal dan gewoon uitwijken naar een andere supermarkt. Of toch niet? Misschien is het gewoon een heel sterk signaal om er als supermarkt toch voor te kiezen om bepaalde verse producten in bepaalde periodes uit de rekken te halen. De discussie is niet afgesloten… Ook ‘vlees’ passeert uiteraard de revue. Vlees is niet per definitie een ‘boosdoener’. De ecologische voetafdruk van vlees hangt bovendien af van heel wat factoren. Maar het is wel een feit dat het aantal vleesvervangers in de versafdeling nog steeds beperkt is. Daar kan een supermarkt wel op inzetten.

Het goede voorbeeld geven is een eerste stap in de goede richting

Intern ligt het wel eenvoudiger. Je kan op niveau van het bedrijf een aantal keuzes maken, denk maar aan de eigen catering. Daar kan je resoluut kiezen om het goede voorbeeld te geven. Gezonde maaltijden, afwisseling tussen vlees, vis en volwaardige alternatieven. Ongezonde snacks van de kaart halen, en zorgen voor gezonde alternatieven.

Bedankt Colruyt Group voor de uitnodiging… we zetten de dialoog graag verder want alleen samen met alle actoren in de keten kunnen we het voedingssysteem echt verduurzamen.