Op 8 november organiseerde het kenniscentrum bedrijfsopvolging een inspiratieavond voor families die in de nabije toekomst geconfronteerd worden met een bedrijfsoverdracht. Het doelpubliek van deze inspiratieavond bestond dus niet alleen uit mogelijke bedrijfsopvolgers, maar evengoed uit de overdragers. Daarnaast waren ook partners, en zussen en broers die het bedrijf niet willen overnemen welkom, aangezien zo’n bedrijfsoverdracht in de landbouw vaak in een familiale context gebeurt.

Weinigen wisten wat ze precies konden verwachten van deze inspiratieavond, maar de interactieve aanpak sprak alvast aan. Na een korte inleidende sessie, werden de families uit elkaar getrokken en afhankelijk van hun rol, i.e. bedrijfsopvolger, bedrijfsoverdrager(s), partners, en broers en zussen, samen gezet in kleine groepjes. In deze kleine groepjes kregen de deelnemers de kansen om hun bezorgdheden en problemen wat betreft een nakende bedrijfsoverdracht te bespreken, en dit vanuit hun rol. Bij de bedrijfsopvolgers bijvoorbeeld leefden er toch wat zorgen over eigen keuzes maken en een nieuwe richting inslaan met het bedrijf, vooral wanneer dit het levenswerk is van de bedrijfsoverdrager, en wanneer deze na de officiële bedrijfsoverdracht toch nog zou blijven wonen of meehelpen op het bedrijf. De niet-overnemende broers en zussen aan de andere kant worstelen dan weer met de tegenstrijd tussen hun broer of zus de kans geven om een leefbaar bedrijf over te nemen, en het opeisen van een evenredig aandeel van de financiële waarde van het bedrijf.

Na het oplijsten van de problemen en bezorgdheden waar de verschillende actoren mee geconfronteerd worden, was het tijd voor een rollenspel, waarbij de bedrijfsopvolgers in de huid moesten kruipen van de bedrijfsoverdragers en vice versa. Hierbij werd het familiebedrijf voorgesteld als drie domeinen die elkaar overlappen, namelijk, een familie, een bedrijf en een eigendom, die respectievelijk werden voorgesteld door een rode, een blauwe en een gele cirkel. Het proces van een bedrijfsovername werd vervolgens doorlopen, waarbij de deelnemers in deze cirkel(s) moesten gaan staan waartoe ze volgens hen behoorden of waarop ze recht hadden. Dit leidde tot grappige situaties, maar het moest vooral duidelijk maken dat het ook voor de andere “partijen” niet gemakkelijk is om beslissingen te nemen. Daarom is het heel belangrijk om hierover als familie open over te zijn, en daarover op tijd te beginnen praten wanneer een bedrijfsovername op til is.
De avond werd afgesloten met een overzicht van alle relevante cursussen en trajecten die bedrijfsopvolgers en –overnemers kunnen doorlopen om de bedrijfsoverdracht zo goed mogelijk voor te bereiden. Tot slot kwamen nog enkele relevante programma’s en projecten aan bod, waartussen Newbie met zijn focus op starters in de landbouw natuurlijk niet mocht ontbreken!

bty