VOEDSEL VOOR DE TOEKOMST

Voedsel voor de Toekomst is een uniek project waarbij de provincie Vlaams-Brabant, Vredeseilanden, Colruyt Group en KU Leuven samen met jongeren, experten, boeren,… op zoek gaan naar manieren om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Voedsel voor de Toekomst wil het debat aanvuren door wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven, overheden, burger-consumenten en maatschappelijke organisaties samen aan tafel te zetten. Tegelijk willen de partners het debat letterlijk ‘voeden’ vanuit de praktijk door zelf 3 duurzame voedselketens op te zetten. Ze gaan op zoek naar lekkere en voedzame producten uit het Zuiden met een kleine milieu-impact die tegelijk nieuwe kansen bieden aan de boeren die ze produceren. De obstakels, opportuniteiten en vragen die we tijdens dit proces op onze weg vinden, zullen het debat vorm geven.

Tegen 2050 zijn we met meer dan 9 miljard mensen op de aarde, waarvan 70% in de steden zal leven. Deze demografische evolutie voltrekt zich tegen de achtergrond van klimaatopwarming, schaarste van land, grondstoffen en water, tanende biodiversiteit en een wereldwijde sociale en economische uitstoot van boeren. Wetenschappers verwachten dat er tot 50% meer voedsel zal moeten geproduceerd worden om die groeiende wereldbevolking te kunnen voeden in het huidige voedselsysteem.

Meer produceren is één zaak. Nog belangrijker is wat we produceren en hoe. Het voedselsysteem moet producten afleveren die de bevolking op een zo efficiënt en gezond mogelijke manier voeden, met een zo klein mogelijke milieu-impact.

Studenten aan de slag met het thema ‘Voedselzekerheid’

In het voorjaar van 2017 gingen een aantal bachelorstudenten van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de slag met het thema ‘voedselzekerheid’. Margot Vandeputte, Simon Theys, Soetkin Van Hoye, Viktor Defoor en Fien Claes onderzochten hoeveel jongeren eigenlijk weten over dit thema. Dit project werd begeleid door Professor Wannes Keulemans en Tessa Avermaete, en resulteerde in 2 filmpjes.

Wij danken alle jongeren en directies van de deelnemende scholen voor hun medewerking !