Als deel van de lessenreeks Agroproductie voor masterstudenten Landbouw aan de KU Leuven, kwam Piet Vanthemsche, voormalig voorzitter van de Boerenbond, op 19 oktober vertellen en debatteren met studenten over de grote problemen in de landbouw.

Tijdens dit debat kon het thema “opvolging” natuurlijk niet genegeerd worden, meer zelfs, Vanthemsche identificeerde het dalende aantal jonge landbouwers die een landbouwbedrijf overnemen of uit de grond stampen als één van de twee belangrijkste problemen in de landbouw. Hij vertelde onder meer dat opvolging niet alleen een probleem is in Vlaanderen, maar over heel de wereld. In Afrika bijvoorbeeld leidt de stijgende alfabetiseringsgraad ertoe dat almaar meer jongeren afzakken naar steden om daar werk te vinden en de landbouw daarbij vaarwel zeggen. In Europa, ligt het probleem vooral bij de hoge investeringskosten en hoge leningen die nodig zijn om een landbouwbedrijf over te nemen. In het geval van Vlaanderen zijn bedragen van €1.500.000 alvast niet ongewoon, wat grootteordes zijn die heel wat jongeren afschrikken. Het tweede probleem waarover Vanthemsche sprak is de volatiliteit in het landbouwinkomen, wat natuurlijk gerelateerd kan worden aan het probleem van opvolging.

Oplossingen moeten volgens Vanthemsche gezocht worden in horizontale en verticale integratie. Horizontale integratie is mogelijke via coöperaties, alhoewel ook coöperaties op langere termijn de markttendensen moeten volgen om niet kopje onder te gaan. Verticale integratie kan je dan weer bereiken via ketenoverleg en contractlandbouw. Hoewel deze instrumenten de volatiliteit met betrekking tot het landbouwinkomen kunnen verminderen en zo ook opvolging in de landbouw aantrekkelijker maken, zou het landbouwbeleid zich volgens Vanthemsche meer moeten focussen op deze thema’s. Vooral op Europees niveau is Vanthemsche van mening dat de prioriteiten moeten verlegd worden om tegemoet te komen aan deze twee sleutelproblemen. Naast een focus op deze twee actuele problemen, gaf Vanthemsche ook zijn mening mee over de toekomst van de landbouw in Vlaanderen, waarin volgens hem een grote rol weggelegd is voor technologie. In dit opzicht sprak hij over kweekvlees, dat tegemoet kan komen aan de vraag naar meer vlees in ontwikkelingslanden, en ook over verticale landbouw, dat een trend zou kunnen worden in grote steden en zo logistieke problemen van de baan helpen. Ten slotte besluit Vanthemsche dat, als het gaat over business modellen, er geen “one-size-fits-all” aanpak bestaat: familiale landbouw zal zijn rol blijven spelen in Vlaanderen, maar het zal dit doen naast grootschalige hoogtechnologische “fabriekslandbouw” en kleinschalige initiatieven gesteund door de lokale gemeenschap.