De KU Leuven organiseert in het kader van het Europees project SUFISA een grootschalige enquête bij fruittelers. Met deze enquête wil het onderzoeksteam een beter zicht krijgen op de marktimperfecties en randvoorwaarden die de huidige afzetmogelijkheden voor fruit vormgeven. Deze enquête is de laatste stap in het onderzoek dat werd opgestart in 2015, en als doel heeft na te gaan hoe de economische duurzaamheid van de hardfruitsector verbeterd kan worden, rekening houdend met de steeds grotere diversiteit aan strategieën die door fruittelers ondernomen worden. Met de resultaten van het onderzoek zullen aanbevelingen worden geformuleerd om prijsvorming, contractvoorwaarden en risicobeheersing beter af te stemmen op de noden en strategieën van fruittelers.

Bent u fruitteler of suikerbietteler? Dan kan u vanaf nu deelnemen aan de SUFISA enquête. Dit is een Europees onderzoek, waarbij reeds heel wat actoren in de landbouw- en visserijsector zijn betrokken. Ook uw stem telt !

Achtergrond en voorlopige resultaten van het onderzoek vindt u hier

U kan hier doorklikken naar de enquête