Waarom is uw inbreng belangrijk?

De SFERE onderzoeksgroep van KU Leuven organiseert in het kader van het Europees project SUFISA een grootschalige enquête bij fruittelers. Deze online enquête, die nog tot midden februari loopt, is er op gericht te achterhalen hoe de keuze voor bepaalde samenwerkingsvormen de afzetmogelijkheden voor een fruitteler bepaalt, in functie van de kenmerken van zijn bedrijf en zijn persoonlijke voorkeuren. Verschillen in grondbezit, financiële middelen, opleiding, netwerk, eerdere blootstelling aan productierisico’s, … zorgen ervoor dat elke landbouwer andere motieven heeft om al dan niet mee te gaan in een bepaalde bedrijfsstrategie en samenwerkingsverband. De waarde van de enquête wordt dus bepaald door de mate waarin de verschillende bestaande types fruitteeltbedrijven vertegenwoordigd zijn door de deelnemers. Uw inbreng is dus van het grootste belang!

Deelnemen kan tot midden februari. Wie het kansspel inbegrepen in de enquête slim speelt maakt bovendien kans op enkele flessen Hagelandse wijn!

U kan hier doorklikken naar de enquête

Uitgangsbasis van de enquête

Sommige landbouwers kwamen al in contact met het project via de focusgroepen die in het voorjaar van 2017 georganiseerd werden. De inzichten die deze informatieronde opleverde, werden gebundeld in een tussentijds rapport dat via deze website beschikbaar is. Het onderzoek in de fruitsector maakt deel uit van het SUFISA-project, dat gelijkaardige studies over heel Europa bundelt. Ook de Vlaamse suikersector wordt onder de loep genomen, door de Universiteit Hasselt. Dat ook de Poolse appelsector en Italiaanse perensector bestudeerd worden is mooi meegenomen. De doelstelling van dit project is om aan de hand van het verkregen overzicht van goede voorbeelden en knelpunten over heel Europa aanbevelingen te doen bij de hervorming van het landbouwbeleid. Naar de regionale belangenorganisaties en beleidsmakers zullen met de resultaten van het onderzoek aanbevelingen worden geformuleerd om prijsvorming, contractvoorwaarden en risicobeheersing beter af te stemmen op de noden en strategieën van fruittelers.

SUFISA samenvatting studie fruit

Wat zal er gebeuren met uw gegevens?

Voor het SUFISA consortium is de vertrouwelijkheid van deze enquêtegegevens van het hoogste belang. Wij garanderen dat uw antwoorden anoniem zijn. Dit wil zeggen dat in de vragenlijst niet gevraagd wordt naar gegevens die tot uw identificatie kunnen leiden. Bovendien worden uw antwoorden samengevoegd met die van vele andere fruittelers, en zal de informatie die gepubliceerd wordt steeds betrekking hebben op deze geaggregeerde informatie. Het invullen van de vragenlijst neem een goeie 30 minuten in beslag. Het invullen van de vragen kan onderbroken worden.

De resultaten van dit onderzoek zijn publiek toegankelijk. Zowel u als andere fruittelers zullen dus gebruik kunnen maken van deze resultaten als toetssteen voor uw eigen bedrijf. De resultaten zullen in de vorm van publicaties beschikbaar worden gemaakt op de website www.sufisa.eu/partners, en overgemaakt worden aan de relevante nationale en Europese overheden.

Inhoud vragenlijst

De vragenlijst omvat algemene vragen over uw bedrijf en uzelf als fruitteler en specifieke vragen over uw afzet en afzetkanalen (zij het via de veiling, via een kleinere PO of als onafhankelijke teler). Daarna volgt een interactieve module waarbij u eerst deelneemt aan een kansspel, dat toont hoe u omgaat met risico, en een keuze-experiment waarbij het ideale verkoopkanaal samengesteld wordt. Aan het kansspel is een beloning verbonden: 10% van de deelnemers zal uitgeloot worden en krijgt een vergoeding ter waarde van een bepaald percentage van het bedrag dat zij winnen in het kansspel toegekend. Om hieraan te kunnen deelnemen dient u uw emailadres op te geven; dit wordt echter niet gekoppeld aan de gegevens die u opgeeft als antwoord op de vragen.

Voor vragen over het invullen van de vragenlijst kan u contact opnemen met Eewoud Lievens, onderzoeker aan de KU Leuven (eewoud.lievens@kuleuven.be, 0498 10 60 76). Voor opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht bij professor Erik Mathijs (erik.mathijs@kuleuven.be), coördinator van het project.